جملات زیبا در مورد قضاوت کردن درباره دیگران

یکی از زشت ترین و آزاردهنده ترین رفتارها فضاوت کردن بر گفتار و رفتار دیگران است و اغلب اوقات ما خواسته و یا ناخواسته مرتکب این رفتار زشت می شویم و فردی را که مورد قضاوت قرار داده ایم آزرده خاطر و ناراحت می کنیم. جملات زیبا در مورد قضاوت …

ادامه نوشته »