خانه / اس ام اس و فان / تعبیر خواب گردنبند برای انواع گردنبندهای مختلف جواهر، طلا، نقره و…

تعبیر خواب گردنبند برای انواع گردنبندهای مختلف جواهر، طلا، نقره و…

به طور کلی تعبیر خواب گردنبند می تواند بیانگر رفتارها و خصوصیات اجتماعی خواب بیننده باشد که تعبیرگران اسلامی و غربی برای دیدن این خواب تعابیر متفاوتی را ذکر کرده اند و شما می توانید با توجه به جزئیاتی که در عالم رویا مشاهده کرده اید خواب خود را تفسیر نمایید.

 تعبیر خواب گردنبند از دیدگاه تعبیر کننده های برجسته ایرانی و غربی

دیدن اشیاء مختلف در عالم رویا دارای تعابیری متفاوت است که هر یک از این تعبیرها می توانند روی زندگی بیننده خواب تاثیرگذار باشند. در مطالب قبلی تعبیر خواب انگشتر و تعبیر خواب سکه طلا و تعبیر خواب حلقه را مطالعه کردید در ادامه این مطلب تعبیر دیدن گردنبند در عالم خواب را پیش رو خواهید داشت.

دیدن گردنبند در عالم رویا دارای چه تعبیری است ؟

 • ابن سیرین 

اگر فردی در خواب ببیند که گردنبند مرواریدی دارد بیانگر این است که خداوند به وی علم قرآن عطا می کند و هر چقدر گردنبند گران تر باشد نشانه این است که علم و دانش بیشتری به بیننده خواب می رسد.
اگر فردی در خواب ببیند که از دهان وی گردنبندی از مروارید بیرون آمده بیانگر این می باشد که بیننده خواب سخن علم و حکمت می گوید.

 • ابراهیم کرمانی 

اگر فردی در خواب ببیند که گردنبندش جواهر نشان است بیانگر این می باشد که به جاه و منزلت می رسد و بهره مند و کامیاب می گردد.
اگر فردی در خواب ببیند که گردنبندی متناسبی در گردنش دارد بیانگر این می باشد که بیننده خواب شرافت و بزرگی بدست می آورد.
اگر فردی در عالم رویا مشاهده کند که گردنبندهای زیادی دارد نشانه این می باشد که علم های مختلف را به اندازه کافی یاد می گیرد.

تعبیر دیدن گردنبند در عالم رویا

 • امام صادق 

تعبیر خواب گردنبند دارای ۶ وجه زیر است :

 • فرمانروائی و حکومت
 • حج
 • دشمنی
 • امانت
 • معالجه
 • کنیزک
 • تعبیر دیدن گردنبند در خواب از دیدگاه تعبیرگران غربی 

اگر فردی در خواب گردنبندی با رنگ های صورتی و قرمز و سفید مشاهده کند بیانگر علائم و نشانه های خوب برای خواب بیننده است.
اگر فردی در خواب ببیند که گردنبندش را گم کرده است بیانگر روی دادن تغییرات مثبت در زندگی خواب بیننده است.
اگر فردی در خواب ببیند که گردنبند سبز وی شکسته است در زندگی اش تغییرات مثبتی ایجاد می شود.
تعبیر خواب گردنبند صورتی یا قرمز بیانگر عشق و علاقه به خواب بیننده است همچنین اگر زنی در خواب گردنبند صورتی یا قرمز مشاهده کند در حال دیدن همسر آینده خود می باشد.
اگر فردی در خواب ببیند که بستگان نزدیکش نظیر پدر یا برادر به وی گردنبند هدیه می دهند بیانگر این می باشد که همسر آینده یا شریک خواب بیننده دارای ویژگی های شخص دهنده گردنبند می باشد.
اگر فردی در خواب گردنبند آبی ببیند بیانگر این است که چیزی را در گذشته اندوخته یا نگهداری کرده است.

تعبیر دیدن گردنبند قرمز در عالم رویا
اگر فردی در خواب ببیند که گردن آبی را به گردن خود می بندد بیانگر این است که بیننده خواب احساسات واقعی خود را نسبت به چیزی نادیده می گیرد.
اگر شخص دیگری در عالم رویا در حال بستن گردنبند باشد و شما متوجه آن شوید بیانگر این می باشد که نباید به آن شخص در مورد گفتن اسرار خود اعتماد نمایید زیرا وی حسود است و به شما رشک می ورزد.
تعبیر خواب گردنبند نارنجی و بنفش بیانگر علامت ذهنی برای خواب بیننده است و علاوه بر این اگر فردی این خواب را مشاهده کند نشانه این است می باشد که دانش زیادی را به دست می آورد و وی به زودی اخبار نسبتا خوبی را دریافت می کند.
اگر فردی در خواب گردنبند سبز دریافت کند بیانگر این می باشد که پولی را بدست می آورد.
بستن گردنبند سبز در عالم رویا بیانگر این می باشد که خواب بیننده دارای مشکلات مالی است یا با مشکلات مالی مواجه می شود.
اگر فردی در خواب گردنبند سبزی را بشکند بیانگر این است که وی کار بهتر یا پیشنهاد دریافتی پول بیشتری را بدست می آورد همچنین دیدن این خواب نشانه شکستن چرخه منفی پول نیز می باشد.
تعبیر دیدن گردنبند سفید در خواب بیانگر پاکدامنی و نجابت خواب بیننده می باشد همچنین دیدن این خواب نشانه سلامتی و تندرستی و حاصل خیزی برای خواب بیننده است.

تعبیر دیدن گردنبند در عالم رویا
اگر فردی در خواب ببیند که گردنبندش را از دست داده تعبیر خواب وی خوب نیست و بیانگر به وجود آمدن مشکلاتی در زمینه عشق و رابطه بیننده خواب است.
اگر فردی در خواب ببیند که در آینه نگاه می کند و گردنبندش را می بیند بیانگر مراد ناکام وی است همچنین دیدن این خواب نشانه این می باشد که بیننده خواب عقلش را نگه می دارد.
اگر فردی در خواب گردنبندی را روی زمین پیدا کند بیانگر این می باشد که بیننده خواب تاثیر زیادی را روی اطرافیانش می گذارد.
تعبیر خواب گردنبند شکسته بیانگر این می باشد که خواب بیننده نیاز دارد به صورت مثبت فکر کند.
اگر فردی در خواب ببیند که گردنبندش افتاد بیانگر این می باشد که خواب بیننده در زندگی خود به آرامش نیاز دارد.

تعبیر دیدن گردنبند در عالم رویا

 • تعابیر مختلف برای دیدن خواب گردنبند

تعبیر خواب گردنبند طلا بیانگر نگرانی هایی است که وارد زندگی خواب بیننده می شوند و بیننده خواب نگران نیت ها و مقاصد افرادی است که در زندگی وی حضور دارند.
اگر فردی در خواب گردنبند مروارید ببیند بیانگر بوجود آمدن مشکلات زناشویی برای بیننده خواب است و این مشکلات جدی نیستند و باید در نزدیک ترین زمان ممکن خواب بیننده و همسرش در جهت برطرف کردن آن ها اقدام نمایند.
اگر فردی در خواب گردنبند شکسته ببیند بیانگر بوجود آمدن مشکلات مالی برای وی است و علاوه بر این بیننده خواب در روزهای پیش رو قادر به مدیریت صحیح پول هایش نخواهد بود و همین مسئله باعث می شود که برای وی مشکلات مالی زیادی بوجود آید.
اگر مردی در عالم رویا مشاهده کند که گردنبند طلا دارد بیانگر بی ایمانی و ایجاد مشکلاتی برای خواب بیننده می باشد همچنین دیدن گردنبند طلا در عالم رویا برای مردان می تواند بیانگر این باشد که به کاری حرام روی می آورند.
اگر مردی در خواب ببیند که گردنبند نقره دارد بیانگر این می باشد که به بزرگی خواهد رسد.
اگر مردی در خواب ببیند که گردنبند آهنی دارد بیانگر این می باشد که وی به فساد و تباهی کشیده می شود.

تعبیر مشاهده گردنبند در عالم رویا
اگر زنی در عالم رویا مشاهده کند که گردنبند طلا دارد بیانگر این می باشد که وی نسبت به اوامر خدا مطیع است و نسبت به شوهرش نیز وفادار می باشد. توجه داشته باشید که تعبیر خواب گردنبند نقره و آهنی برای زنان دارای تعبیری برعکس گردنبند طلا است.
اگر فردی در خواب ببیند که گردنبندی از مهره یا چیزهای دیگر درست می کند بیانگر موفقیت مالی است که در سر راه خواب بیننده قرار دارد.
اگر فردی در خواب ببیند که گردنبندی را از فرد دیگر می گیرد بیانگر شریک عاطفی یا عشق جدید برای خواب بیننده است و بیننده خواب با فردی جدید و جذاب آشنا خواهد شد و آن فرد احساسی را در خواب بیننده بوجود می آورد که گویا در بالاترین نقطه دنیا قرار دارد همچنین دیدن این خواب بیانگر این می باشد که رابطه خواب بیننده و فرد مقابلش بعد از مدت کوتاهی شکوفا می شود و به اتفاق های مهم تری نیز منجر خواهد شد و اگر در حال حاضر بیننده خواب در رابطه عاشقانه به سر می برد و این خواب را مشاهده کرده است بیانگر برقرار شدن شادی و تعادل عاطفی در رابطه وی می باشد.
تعبیر خواب گردنبند زنگ زده بیانگر حال و احوال کنونی بیننده خواب می باشد و وی احساس می کند که اتفاق جدید و هیجان انگیزی در زندگی اش رخ می دهد و او نمی داند که چطور باید این اوضاع را تغییر دهد.
اگر فردی در خواب ببیند که گردنبندی را به فردی دیگر هدیه می دهد بیانگر این می باشد که خواب بیننده نگران آن فرد است.
تعبیر دیدن گردن بند گران در خواب و رویا، بیانگر جاه طلبی های بلند و بالا برای بیننده خواب است به گونه ای که وی احساس می کند از دیگران برتر است و هیچ فردی توان برابری با بیننده خواب را ندارد.

تعبیر مشاهده گردنبند در عالم رویا

در این مطلب تعبیر خواب گردنبند را پیش رو داشتید که امیدواریم با مطالعه این مطلب بتوانید رویایی را که مشاهده کرده اید به راحتی تفسیر نمایید.

The post تعبیر خواب گردنبند برای انواع گردنبندهای مختلف جواهر، طلا، نقره و… appeared first on آرگا.


لينک منبع

درباره ی admin

همچنین ببینید

شعر درباره اربعین با متن های بسیار زیبا و مضامین عرفانی

شاعران اسلامی اشعار زیبایی را در وصف محرم و اربعین سروده اند و شما می …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *